สินค้า 15 รายการ จาก 51

฿15,000.00
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Setting) ดีไซน์ยอดนิยมสำหรับแหวนแต่งงาน เจิดจรัสด้วยเพชรเม็ด..
฿35,500.00
แหวนเพชรมีบ่าข้าง (Side Stone Setting) เสริมความโดดเด่นของเพชรเม็ดกลางด้วยบ่าข้างตัวเรือนประดับด้วยเ..
฿33,000.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿13,500.00
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Setting) ดีไซน์ยอดนิยมสำหรับแหวนแต่งงาน เจิดจรัสด้วยเพชรเม็ดเดี่ยวฝัง..
฿16,000.00
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Setting) ดีไซน์ยอดนิยมสำหรับแหวนแต่งงาน เจิดจรัสด้วยเพชรเม็ด..
฿34,000.00
แหวนเพชรมีบ่าข้าง (Side Stone Setting) เสริมความโดดเด่นของเพชรเม็ดกลางด้วยบ่าข้างตัวเรือนประดับด้วยเ..
฿18,000.00
แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว (Solitaire Setting) ดีไซน์ยอดนิยมสำหรับแหวนแต่งงาน เจิดจรัสด้วยเพชรเม็ดเดี่ยวฝังแ..
฿37,000.00
แหวนเพชรมีบ่าข้าง (Side Stone Setting) เสริมความโดดเด่นของเพชรเม็ดกลางด้วยบ่าข้างตัวเรือนประดับด้วยเ..
฿116,000.00
แหวนเพชรสามเม็ดเรียง (Three Stone Setting) ตัวแทนที่สื่อถึง “อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ความรักที่มีต่อกัน..
฿72,000.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿27,000.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿68,000.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
฿89,000.00
แหวนเพชรทรงวินเทจ  (Vintage Setting) สไตล์ตัวเรือนอันหลากหลาย ด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก..
฿44,000.00
แหวนเพชรมีบ่าข้าง (Side Stone Setting) เสริมความโดดเด่นของเพชรเม็ดกลางด้วยบ่าข้างตัวเรือนประดับด้วยเ..
฿36,000.00
แหวนเพชรล้อม (Halo Setting) เปล่งประกายความงามของเพชรเม็ดกลางให้เจิดจรัส ผ่านการล้อมด้วยเพชรเม็ดเล็ก..
Title Price
Rings Setting  105R2562-90  (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R2562-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿15,000.00
Rings Setting  105R2566-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R2566-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿35,500.00
Rings Setting  105R3087-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R3087-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿33,000.00
Rings Setting  105R3362-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R3362-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿13,500.00
Rings Setting  105R3491-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R3491-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿16,000.00
Rings Setting  105R3492-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R3492-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿34,000.00
Rings Setting 105R1146-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R1146-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿18,000.00
Rings Setting 105R1843-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R1843-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿37,000.00
Rings Setting 105R1858-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R1858-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿116,000.00
Rings Setting 105R2495-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R2495-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿72,000.00
Rings Setting 105R2740-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R2740-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿27,000.00
Rings Setting 105R2777-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R2777-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿68,000.00
Rings Setting 105R2934-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R2934-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿89,000.00
Rings Setting 105R2958-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R2958-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿44,000.00
Rings Setting 105R2963-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) Rings Setting 105R2963-90 (ตัวเรือนเปล่า ไม่รวมเพชรเม็ดกลาง) ฿36,000.00