สินค้า 15 รายการ จาก 927

Title Shape Carat Color Clarity Cut Lab Price
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS1 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS1 ROUND 0.22 D VVS1 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS2 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS2 ROUND 0.22 D VVS2 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS2 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS2 ROUND 0.22 D VVS2 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS2 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS2 ROUND 0.22 D VVS2 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS2 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS2 ROUND 0.22 D VVS2 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.22  Ct.  VVS2 Round Diamond D Color 0.22 Ct. VVS2 ROUND 0.22 D VVS2 Excellence GIA ฿10,000.00
 Round Diamond D Color 0.30  Ct.  VS1 Round Diamond D Color 0.30 Ct. VS1 ROUND 0.30 D VS1 Excellence GIA ฿26,000.00